Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen Mondhygiënistenpraktijk Ede, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Derden

Mondhygiënistenpraktijk Ede is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Mondhygiënistenpraktijk Ede zal bij de keuze van deze eerder zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Mondhygiënistenpraktijk Ede is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk wetboek zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

De kosten van de behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s).

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling op werkdagen telefonisch te worden geannuleerd. Bij een niet of niet tijdige annulering van de afspraak kan Mondhygiënistenpraktijk Ede de kosten voor de gereserveerd tijd in rekening brengen. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. Mondhygiënistenpraktijk Ede draagt al haar vorderingen over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso: de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mondhygiënistenpraktijk Ede is beperkt tot het bedrag waarop de door Mondhygiënistenpraktijk Ede afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Mondhygiënistenpraktijk Ede onder de verzekering.

Mondhygienistenpraktijk Ede
Mondgezondheid

Mondhygiënistenpraktijk Ede

Bij Mondhygiënistenpraktijk Ede streven we naar een gezonde mond én een gezond gebit. Onze toegewijde team zet zich in om jouw mondgezondheid te verbeteren op een comfortabele en professionele manier.

Gratis consult? Klik hier

Niks missen?

Gratis consult? Klik hier voor onze nieuwsbrief.